Centrul Judetean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Traditionale Constanta Imprimare
Miercuri, 08 Octombrie 2008 22:28

 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Constanţa are o activitate îndelungată în domeniul conservării, promovării şi tezaurizării valorilor culturii tradiţionale la nivelul judeţului nostru. In peste 50 de ani de existenţă a îndrumat şi condus activitatea aşezămintelor culturale de la sate, comune şi oraşe, a organizat şi susţinut activităţi de culegere de folclor, festivaluri, spectacole şi manifestări ştiinţifice. Centrul are doua secţii: cea de conservare şi promovare a culturii tradiţionale şi Ansamblul Folcloric „Plaiuri Dobrogene” cu o bogată activitate artistică şi de valorificare a creaţiei folclorice dobrogene şi nu numai. De asemenea, are un număr de parteneriate cu instituţiile şi factorii implicaţi în educaţia permanentă, în special in rândul tinerilor, dar şi a adulţilor vizând tradiţiile, obiceiurile şi meşteşugurile populare, care ne individualizează în diversitatea culturală tradiţională a popoarelor lumii. Totodată, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale constituie pilonul de bază în promovarea tradiţiilor şi valorilor culturale în contextul dezvoltării culturii naţionale a tezaurizării şi valorificării patrimoniului cultural imaterial dobrogean.

 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Constanta editează o revista de cultură tradiţională numită „DATINA”, organizează Simpozionul internaţional pe teme de cultură şi civilizaţie, ajuns la cea de-a XIII-a ediţie, în septembrie 2008 şi organizează 2 festivaluri folclorice: Festivalul-concurs de interpretare a cântului, dansului şi portului popular „DAN MOISESCU”, de la Topalu, ajuns anul acesta la ediţia a XIII-a, Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă „DUPA DATINA STRABUNĂ”, în luna decembrie, ajuns anul acesta la ediţia a XXI-a. Centrul a realizat numeroase spectacole folclorice în aşezămintele culturale din judeţ şi din ţară, cu Ansamblul „Plaiuri Dobrogene”, dar şi turnee în străinătate: Franţa, Germania, Italia, Belgia, Africa Centrală, Japonia, China, Bulgaria, etc.

 

 

Ultima actualizare ( Luni, 12 Ianuarie 2015 12:04 )